Uitspraken

Resultaten

10 van 64 resultaten weergegeven

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

De school heeft onvoldoende oog gehad voor de pedagogische en didactische behoeften van de leerling en de leerling is op onvoldoende grond geschorst.

Datum: 9 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107036

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Een school blijft ook in geval van handelingsverlegenheid verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs.

Datum: 8 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107241

Een school die op de hoogte is van gedragsproblematiek bij een leerling, moet de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen.

Datum: 13 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107450

Bij een melding over mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag van een leerling, dient de school te (laten) onderzoeken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107425

Advies nr. 08.035 LKC

Datum: 20 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over informatieoverdracht en behandeling wond van een leerling en schorsing van een andere leerling.

Datum: 19 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108321

School heeft juist gehandeld door twee incidenten als verschillend te beoordelen en niet op dezelfde manier te bestraffen.

Datum: 29 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106648