Uitspraken

Resultaten

10 van 71 resultaten weergegeven

Advies nr. 08.035 LKC

Datum: 20 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

De school heeft onvoldoende oog gehad voor de pedagogische en didactische behoeften van de leerling en de leerling is op onvoldoende grond geschorst.

Datum: 9 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107036

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Een school blijft ook in geval van handelingsverlegenheid verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs.

Datum: 8 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107241

Een school die op de hoogte is van gedragsproblematiek bij een leerling, moet de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen.

Datum: 13 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107450

Klacht over schorsing leerling gegrond omdat de belangen van de leerling onvoldoende zijn gewogen.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108787

Klacht over o.a. handelen van school rondom (langdurige) schorsing van een leerling; PO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105984

Klacht over niet naleven procedure omtrent schorsing en verwijdering; VO

Datum: 10 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105988