Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. De werkgever moet er op toezien dat de grens van wat toelaatbaar is, niet wordt overschreden.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107476/107477/107491

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741

Klacht over ongewenst en (seksueel) gedrag van een docent is ongegrond.

Datum: 17 januari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107941

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht jegens stagiaire; PO

Datum: 23 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104512

Klacht over opstelling school na seksueel grensoverschrijdend voorval; PO

Datum: 1 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104400

Klacht over creëren onveilig klimaat en niet adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag leerlingen; PO

Datum: 3 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104346

Klacht over (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag door conciërge, onvoldoende onderzoek door rector en onvoldoende actie van rector bij vinden nieuwe school; VO

Datum: 31 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106095

Klacht over grensoverschrijdend gedrag mentor; VO

Datum: 12 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106082

Klacht over noemen uithuisplaatsing en fysiek aanraken; VO

Datum: 21 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105963