Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Klacht over ongewenst intiem gedrag collega; BVE

Datum: 6 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104790/104791/104792

Klacht van ouders over grensoverschrijdend gedrag door de docent handvaardigheid; VO

Datum: 19 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104606

Klacht over machtsmisbruik voormalig teamleider; VO

Datum: 17 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105690

Klacht over opmerkingen van docent die leerlingen ongewenst aanraakt; over uitlating van schooldirecteur en over wijze van klachtafhandeling door bestuurder; VO

Datum: 13 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105527

Klacht over wijze waarop school en bestuur hebben gehandeld bij seksueel getint voorval tussen leerlingen; PO

Datum: 23 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104025

Klacht docente over grensoverschrijdend gedrag afdelingsleider; VO

Datum: 2 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104049

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 18 juli 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103167

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 17 oktober 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103130

01.055; VO

Datum: 15 juli 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.048; VO

Datum: 12 juli 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)