Uitspraken

Resultaten

10 van 134 resultaten weergegeven

Een toelaatbaarheidsverklaring moet deugdelijk gemotiveerd zijn, zeker als bekend is dat een ouder het niet eens is met de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 4 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107279

Mandatering van de bevoegdheid tot toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring is niet toegestaan aan de deskundige die adviseert over diezelfde tlv-beslissing.

Datum: 16 augustus 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107302

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend.

Datum: 21 september 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107312

De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo.

Datum: 28 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107339

Een school moet helder communiceren over geboden ondersteuning en begeleiding.

Datum: 12 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107149

De toelaatbaarheidsverklaring moet de belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen en de inhoudelijke afwegingen van het samenwerkingsverband vermelden.

Datum: 4 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107374

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 19 september 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107829

Bezwaar tegen afgifte toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107891

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan.

Datum: 15 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107893

Het samenwerkingsverband moet de toelaatbaarheidsverklaring deugdelijk motiveren en kan daarbij niet volstaan met alleen een controle van de procedure.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107186