Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 14 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107178

Na een overbruggingsperiode op het opdc mocht de oude school de toelating weigeren, omdat de leerling was aangewezen op vso en daar op korte termijn zou starten.

Datum: 17 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107110

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107269

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het deskundigenadvies, dat voortkomt uit een multidisciplinair overleg, voldoet niet aan de eis om een advies aan twee onpartijdige deskundigen te vragen.

Datum: 18 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108125

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de school handelingsverlegen is geworden.

Datum: 11 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108180

Een leerling in het vso met het uitstroomprofiel dagbesteding, stroomt als regel uit als hij niet meer leerplichtig is en een plaats krijgt in een instelling voor dagactiviteiten.

Datum: 19 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107430

Voor de beoordeling van het bekostigingsniveau van de tlv voor een leerling met een ernstige meervoudige beperking, mag het samenwerkingsverband uitgaan van de landelijke EMB-regeling en de EMB-richtlijn.

Datum: 20 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107454

Alleen het bevoegd gezag van een school kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Datum: 7 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107103

Samenwerkingsverband moet zich bij de beslissing tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring houden aan de procedure en de criteria van zijn ondersteuningsplan.

Datum: 3 maart 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107093

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat deze beschikking overeenkomstig de procedure en de criteria van het samenwerkingsverband is toegekend.

Datum: 21 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107139