Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen weigering afgifte toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De afwijzing van de tlv kan niet in stand blijven, omdat de ondersteuningsbehoefte niet voldoende zorgvuldig onderzocht is.

Datum: 10 maart 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109622

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van twee nieuwe aanvullende deskundigenverklaringen waaruit volgt dat vso het meest passend is.

Datum: 2 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109570

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat geen sprake is van ernstige gedragsproblematiek.

Datum: 10 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109675

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand worden gelaten.

Datum: 9 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109642

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven.

Datum: 15 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109693

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet dragend voor het besluit zijn.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109336

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 september 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109406

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv so). Inhoudelijke beoordeling door de Commissie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van een integratief kindbeeld en de beoordeling van de tlv-aanvraag door het samenwerkingsverband.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109381

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 29 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109447

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 9 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109466