Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

Het bezwaarschrift tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend.

Datum: 4 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107138

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is wegens motiveringsgebreken gegrond.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107168

Het besluit tot afgifte tlv waarbij zonder motivering is afgeweken van de procedure tot afgifte, is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107145

Klacht over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Een schoolbestuur mag een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen zonder toestemming van ouders.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108637

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 11 september 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108900

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond. Een deskundigenverklaring moet zelfstandig de argumenten voor de tlv bevatten. Beslissing op bezwaar moet over de actuele situatie van de leerling gaan

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108742

De toelaatbaarheidsverklaring kan niet in stand blijven omdat het diagnostisch beeld van de leerling niet duidelijk genoeg is.

Datum: 26 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107732 en 107733

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Als de twee deskundigen het oneens zijn, is vereist dat een derde deskundigenverklaring de tlv ondersteunt.

Datum: 18 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108711

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo is ongegrond omdat nu van het regulier onderwijs niet gevergd kan worden dat het deze leerling met twee jaar leerachterstand begeleidt.

Datum: 25 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106645

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs is gegrond, omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt op grond waarvan de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Datum: 2 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106788