Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond, omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen.

Datum: 23 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106806

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 12 juni 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108161

Bezwaar tegen afwijzing LWOO is gegrond. Een vo-school mag in het kader van passend onderwijs een leerling testen en leerwegondersteuning aanvragen. Beleid van het samenwerkingsverband dat dit blokkeert houdt geen stand.

Datum: 15 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107967

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. De deskundige die over de tlv advies uitbrengt aan het swv, mag niet betrokken geweest zijn bij de aanvraag van de tlv.

Datum: 13 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108184

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4 gegrond, omdat onderzoek wijst op cluster 2.

Datum: 11 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108213

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte leerling.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108231

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4; de tlv kan in stand blijven als deze wordt voorzien van nadere motivering en twee draagkrachtige deskundigenadviezen

Datum: 1 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108211

De school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt mag niet ook de deskundigenverklaring opstellen die dient voor de beoordeling van de aanvraag.

Datum: 2 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107517

De verklaring voor toelating tot een observatiegroep kan in stand blijven na aanpassing van de deskundigenverklaringen.

Datum: 6 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107632

De toelaatbaarheidsverklaring vso kan niet in stand blijven omdat ze is gebaseerd op een summier en te globaal beeld van de leerling.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107648