Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. De adviserende deskundigen moeten onpartijdig zijn. De eerste moet een orthopedagoog of kinderpsycholoog zijn, de tweede een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of mwd'er

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108283

Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs is onverenigbaar met gelijktijdige toelating tot vmbo.

Datum: 26 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108314

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is gegrond vanwege procedurele en inhoudelijke tekortkomingen in de besluitvorming.

Datum: 26 september 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108300

De ondersteuningsbehoefte van de leerling rechtvaardigt een afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs.

Datum: 30 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107676

De toelaatbaarheidsverklaring vso kan niet in stand blijven omdat deze niet zorgvuldig genoeg is voorbereid.

Datum: 13 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107584

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 12 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107980

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vanwege geldigheidsduur van 1 jaar is ongegrond, omdat het ondersteuningsplan die looptijd toestaat.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107899

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107889

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is gegrond, omdat het deskundigenadvies onvoldoende duidelijk maakt of de leerling is aangewezen op dit type onderwijs.

Datum: 19 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108078

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring; de deskundigen die adviseren over de aanvraag voor een tlv moeten hun advies onpartijdig en objectief kunnen formuleren.

Datum: 4 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108110