Uitspraken

Resultaten

10 van 133 resultaten weergegeven

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is gegrond, omdat deze is gebaseerd op een deskundigenoordeel dat het besluit niet kan dragen.

Datum: 30 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107020

Het bezwaar tegen de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de gedragsproblematiek niet meer doeltreffend kan worden aangepakt binnen het regulier onderwijs.

Datum: 4 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107034

Voor de beoordeling van een toelaatbaarheidsverklaring zijn twee deskundigen vereist die ieder voor zich een inzichtelijk advies geven over de aanvraag.

Datum: 15 januari 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108494

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso cluster 4. Collectieve beoordeling van de tlv-aanvraag binnen een commissie van advies kan niet gelden als een deskundigenverklaring.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108582

Het samenwerkingsverband mocht zonder recent onderzoek en diagnostiek geen toelaatbaarheidsverklaring afgeven.

Datum: 12 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107489

De ondersteuningsbehoefte van de leerling rechtvaardigt geen afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring-sbo.

Datum: 30 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107490

De ondersteuningsbehoefte van de leerling rechtvaardigt geen afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring-vso.

Datum: 10 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107483

Deskundige die adviseert over de toelaatbaarheid van de leerling mag niet afkomstig zijn van de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt.

Datum: 4 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107442

Een toelaatbaarheidsverklaring is niet bedoeld om te onderzoeken welk type school voor de leerling passend is; dergelijk onderzoek moet voor afgifte van de tlv gebeuren.

Datum: 6 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107496

De Commissie kan een schoolbestuur niet verplichten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107500