Uitspraken

Resultaten

10 van 84 resultaten weergegeven

De school hoeft de aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet toe te laten als de groepen vol zitten en de leerling door zijn positie op de wachtlijst nog niet aan de beurt is om geplaatst te worden.

Datum: 12 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107293

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is.

Datum: 26 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107287

Het voornemen om een leerling niet toe te laten moet onderdeel zijn van een transparante procedure.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107169

Na weigering toelating is een directe terugverwijzing naar de oude school uit oogpunt van de zorgplicht niet passend.

Datum: 16 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107347

School kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De zorgplicht houdt mede in dat een andere school concreet bereid is de leerling toe te laten

Datum: 12 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107332

De school mag een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren, als niet met de ouders is besproken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 4 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107793

Een schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling op basis van het afgesproken plaatsingssysteem niet toe te laten tot de school van eerste voorkeur.

Datum: 2 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107779

Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft.

Datum: 31 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107871

De weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een school in oprichting, valt onder de bevoegdheid van de Commissie. Het verweer dat de school vol is, slaagt niet omdat er geen consequent en transparant toelatingsbeleid is.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107180

Na een overbruggingsperiode op het opdc mocht de oude school de toelating weigeren, omdat de leerling was aangewezen op vso en daar op korte termijn zou starten.

Datum: 17 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107110