Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht de leerling weigeren, omdat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van deze leerling die vanaf groep 4 speciaal onderwijs volgde.

Datum: 4 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107261

Reguliere vo-school mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte weigeren, omdat de leerling niet voldoet aan het vereiste minimale onderwijsniveau voor toelating tot de school.

Datum: 8 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107235

Een school mag de toelating van een leerling niet weigeren als niet eerst een andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 31 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107400

Ook bij lokale afspraken over een matchings- en plaatsingsprocedure moet het schoolbestuur informatie geven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om een leerling niet toe te laten.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107284

Een school kan een leerling niet inschrijven als zij ervan op de hoogte is dat een gescheiden ouder met ouderlijk gezag daar bezwaar tegen heeft.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107204

De school die toelating weigert omdat in het schoolondersteuningsprofiel staat dat leerlingen met ODD niet worden aangenomen, voldoet niet aan haar plicht tot onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106682

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Datum: 13 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106669

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht.

Datum: 9 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106607

Meerderjarige leerlingen kunnen zelf een verzoek bij de Commissie indienen. De school heeft geen onderzoeksplicht naar passend onderwijs als het niet de bedoeling is om geplaatst te worden op de school.

Datum: 17 februari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106561

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 28 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106544