Uitspraken

Resultaten

10 van 66 resultaten weergegeven

Geschil toelating leerling tot de basisschool.

Datum: 15 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106528

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 18 december 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106504

Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium.

Datum: 23 oktober 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106465

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte die lang thuis heeft gezeten, weigeren.

Datum: 3 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107163

School voor vso cluster 4 mocht leerling weigeren die na proefplaatsing in regulier onderwijs wil overstappen naar cluster 2-onderwijs en in de tussentijd toelating verzoekt bij zijn oude school.

Datum: 23 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107185

Geschil over toelating leerling met syndroom van Down. De school voor vso moet bij haar beslissing over toelating alle beschikbare informatie betrekken.

Datum: 24 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108642

Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 5 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108363

Een mbo-instelling kon de toelating van een leerling tot BBL niveau 2 niet weigeren zonder onderzoek naar de geschiktheid van die leerling.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108290

Klacht over niet toelaten leerling; de school heeft op grond van het plaatsingssysteem kunnen besluiten de leerling niet toe te laten. De communicatie en de informatie over het plaatsingssysteem zijn wel verwarrend geweest.

Datum: 11 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108302

Klacht over weigering toelating is ongegrond; de onderwijsinstelling kon redelijkerwijs besluiten de deelnemer niet opnieuw een capaciteitentest te laten afnemen

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108372