Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

Geschil toelating leerling tot de basisschool.

Datum: 15 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106528

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 18 december 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106504

Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium.

Datum: 23 oktober 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106465

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte die lang thuis heeft gezeten, weigeren.

Datum: 3 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107163

School voor vso cluster 4 mocht leerling weigeren die na proefplaatsing in regulier onderwijs wil overstappen naar cluster 2-onderwijs en in de tussentijd toelating verzoekt bij zijn oude school.

Datum: 23 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107185

Klacht over niet toelaten tot het vavo ongegrond. Het roc heeft op grond van eerdere ervaringen in redelijkheid kunnen besluiten de student niet toe te laten.

Datum: 19 februari 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108501

Geschil over weigering toelating. Alleen het samenwerkingsverband kan beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Datum: 14 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108805

Geschil over weigering toelating. Verzoek is gegrond vanwege ontbreken onderzoek. Voorgestelde proefplaatsing is zonder rechtsgrond maar in de gegeven situatie te billijken.

Datum: 26 augustus 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108818

Geschil over toelating leerling tot regulier vmbo

Datum: 18 september 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106355

Praktijkschool voldoet niet aan haar zorgplicht, omdat zij weigert de leerling toe te laten terwijl zij geen andere school bereid gevonden heeft de leerling wel toe te laten.

Datum: 22 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106822