Uitspraken

Resultaten

10 van 66 resultaten weergegeven

De school heeft onvoldoende onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van twee aangemelde leerlingen.

Datum: 22 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106841

De weigering van de reguliere school voor voortgezet onderwijs om de leerling toe te laten mag niet alleen gebaseerd zijn op het advies van de basisschool voor voortgezet speciaal onderwijs.

Datum: 28 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106975

Geschil over toelating leerling. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten.

Datum: 23 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108622

Geschil over toelating leerling. Het conflictueuze verleden met de moeder is nu geen grond om de leerling niet toe te laten tot de school.

Datum: 18 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108740

Geschil over weigering toelating tot vso-school gegrond omdat de school niet onderzocht heeft of andere passende arrangementen, dan die door ouders waren aangegeven, mogelijk zijn.

Datum: 6 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108671

Geschil over toelating leerling tot regulier vmbo

Datum: 18 september 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106355

Praktijkschool voldoet niet aan haar zorgplicht, omdat zij weigert de leerling toe te laten terwijl zij geen andere school bereid gevonden heeft de leerling wel toe te laten.

Datum: 22 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106822

De vmbo-school mocht de leerling weigeren, omdat de ouders onvoldoende gegevens over zijn ondersteuningsbehoefte hadden verstrekt.

Datum: 24 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106807

De beslissing dat de leerling vanwege zijn onderwijs- en begeleidingsbehoefte niet kan worden toegelaten kan pas worden genomen na gedegen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 27 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106865

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij de beoordeling van de toelating van een leerling niet voorbijgaan aan het advies van de basisschool.

Datum: 10 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106858