Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

De vmbo-school mocht de leerling weigeren, omdat de ouders onvoldoende gegevens over zijn ondersteuningsbehoefte hadden verstrekt.

Datum: 24 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106807

De beslissing dat de leerling vanwege zijn onderwijs- en begeleidingsbehoefte niet kan worden toegelaten kan pas worden genomen na gedegen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 27 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106865

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij de beoordeling van de toelating van een leerling niet voorbijgaan aan het advies van de basisschool.

Datum: 10 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106858

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij aanmelding van een leerling uit groep 8 onderzoek doen naar zijn ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106772

De school van aanmelding kan een leerling niet weigeren vanwege de vereiste intensieve begeleiding als onvoldoende is onderzocht wat zijn ondersteuningsbehoefte is, ook al ligt er een aanbod van een andere school.

Datum: 12 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106816

Geschil over toelating leerling; de school heeft voldaan aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht.

Datum: 5 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108220

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241

School kan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook is overleg nodig met de ouders over welke school het meest passend is.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107682

Bij de beslissing over toelating moet een school zelf de extra ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de school onderzoeken.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107638

Klacht over afhandeling aanmelding leerling

Datum: 18 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108106