Uitspraken

Resultaten

10 van 64 resultaten weergegeven

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij aanmelding van een leerling uit groep 8 onderzoek doen naar zijn ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106772

De school van aanmelding kan een leerling niet weigeren vanwege de vereiste intensieve begeleiding als onvoldoende is onderzocht wat zijn ondersteuningsbehoefte is, ook al ligt er een aanbod van een andere school.

Datum: 12 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106816

Mogelijkheid van aanmelding van leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag niet afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande observatie. De zorgplicht rust op het bevoegd gezag en wordt uitgevoerd door diens school van aanmelding van voorkeur ouders

Datum: 1 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107070

Geschil over toelating leerling; de school heeft voldaan aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht.

Datum: 5 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108220

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241

School kan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook is overleg nodig met de ouders over welke school het meest passend is.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107682

Bij de beslissing over toelating moet een school zelf de extra ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de school onderzoeken.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107638

Klacht over afhandeling aanmelding leerling

Datum: 18 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108106

Een schoolbestuur mag een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als er geen nader onderzoek is verricht en geen andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107538

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)