Uitspraken

Resultaten

10 van 61 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241

School kan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook is overleg nodig met de ouders over welke school het meest passend is.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107682

Bij de beslissing over toelating moet een school zelf de extra ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden van de school onderzoeken.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107638

Klacht over afhandeling aanmelding leerling

Datum: 18 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108106

Een schoolbestuur mag een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als er geen nader onderzoek is verricht en geen andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107538

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

De reguliere vo-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit het praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de praktijkschool, maar moet hierover wel overleg met de ouders voeren.

Datum: 7 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107697

Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden.

Datum: 23 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107602

De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Datum: 28 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107766