Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

Een schoolbestuur mag een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als er geen nader onderzoek is verricht en geen andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107538

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

De reguliere vo-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit het praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de praktijkschool, maar moet hierover wel overleg met de ouders voeren.

Datum: 7 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107697

Door tijdsdruk bij de toelatingsprocedure, is het voorstelbaar dat ouders zich onder druk gezet voelden.

Datum: 23 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107602

De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Datum: 28 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107766

Geschil over weigering toelating leerling met Downsyndroom tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk, maar de school had met ouders moeten bespreken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107835

Geschil toelating. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte met behulp van reeds beschikbare informatie is toegestaan. Onderzoeksplicht naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende nagekomen.

Datum: 4 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107915

Geschil over toelating leerling. School moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en hierbij de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107926

Geschil over toelating leerling is gegrond. Onderzoeksplicht van de school naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende ingevuld.

Datum: 5 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108026