Uitspraken

Resultaten

10 van 61 resultaten weergegeven

De wijziging in toekenning van een jaarlijks terugkerend verzoek tot betaald verlof in september moet voldoende onderbouwd zijn.

Datum: 23 oktober 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107780

De werkgever heeft de uitspraak van de interne geschillencommissie voldoende opgevolgd; niet is gebleken dat de werkgever heeft nagelaten de werknemer goed te informeren over aankomende wijzigingen in de BAPO-regeling.

Datum: 19 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107092

Interpretatiegeschil cao vo; art. 6.1, 17.4 en 17.8; voor berekening uren deskundigheidsbevordering wordt de betrekkingsomvang niet verminderd met de uren BAPO-verlof.

Datum: 12 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 107987

Geschil bindingstoelage cao mbo. De bindingstoelage herleeft niet bij terugkeer in de oude functie.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 108096

De werkgever heeft de werknemer herplaatst wegens arbeidsongeschiktheid tegen een lager loon, zodat deze aanspraak kan maken op de compensatie van artikel 5.5 cao mbo.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107289

De werkgever was gerechtigd om de administratief onjuiste inschaling van het salaris te corrigeren.

Datum: 29 november 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107327

Afschaffing eigen seniorenregeling is een wijziging van het systeem van het taakbeleid waarvoor instemming van tweederde deel van het personeel vereist is.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 106592

De werkgever handelt niet in strijd met de cao als het onderwijsteam zelf kiest voor werkverdeling door de leidinggevende.

Datum: 12 juni 2015
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106663

Geschil over toepassing artikel F-1 juncto F-5 cao bve (korting loon na staking); BVE

Datum: 18 december 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106403

Geschil over toepassing artikel H-61 cao bve (begrip lager salarisperspectief); uitleg overeenkomst (artikel N-7 cao bve); BVE

Datum: 18 december 2014
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 106347