Uitspraken

Resultaten

10 van 24 resultaten weergegeven

Leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het inleveren van een groepsopdracht. Leden van een Examencommissie mogen zich niet eerder over de klacht hebben uitgelaten. Een school moet op ieder moment inlichtingen kunnen geven over het examenresultaat.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106671

Klacht over beoordeling schoolexamen; VO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 140122

Advies nr. 08.103 LKC

Datum: 25 september 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

05.140; VO

Datum: 16 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.065; VO

Datum: 18 oktober 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

105; VO

Datum: 30 oktober 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.072

049; VO

Datum: 7 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.048

Klacht over onzorgvuldigheden van de school bij schoolexamens gegrond.

Datum: 17 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108207

Klacht over het cijfer 1 voor een toets vanwege telefoonbezit. Het eindexamenreglement had gevolgd moeten worden, omdat de toets meetelt voor het eindexamencijfer.

Datum: 5 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107828