Uitspraken

Resultaten

10 van 171 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen definitieve verwijdering leerling

Datum: 15 oktober 2009
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104331

Klacht over begeleiding zorgleerling en gang van zaken rondom verwijdering; PO

Datum: 1 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104073

Klacht over (niet optreden tegen) pesten, alsmede over de gang van zaken rond de verwijdering van school en informatieverstrekking aan de nieuwe school; PO

Datum: 18 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104060

118-119; PO

Datum: 12 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.074

Klacht over verwijdering leerling; VO

Datum: 13 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105974

Klacht over niet naleven procedure omtrent schorsing en verwijdering; VO

Datum: 10 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105988

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 6 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 7 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Een leerling met ontwikkelingsachterstand is voldoende begeleid. De school is niet duidelijk geweest over de verwijdering en heeft daardoor geen bezwaarmogelijkheid geboden.

Datum: 8 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106564

Een besluit om een leerling te verwijderen moet voldoen aan strenge eisen van zorgvuldigheid.

Datum: 26 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106612