Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

Geschil verwijdering. De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107821

Verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school niet kan voorzien in zijn ondersteuningsbehoefte en de vader onderzoek en bespreking heeft geblokkeerd.

Datum: 8 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107839

Geschil over verwijdering leerling. De school kan de leerling verwijderen omdat zij niet de juiste ondersteuning kan geven.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107877

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 13 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107880

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Datum: 17 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107865

Het verwijderingsbesluit is redelijk, omdat de leerling zich voortdurend niet aan de schoolregels hield en de school handelingsverlegen was geworden. De school heeft aan haar zorgplicht voldaan, omdat voor een andere school is gezorgd.

Datum: 13 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107176

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er (nog) geen sprake is van verwijdering van de leerling.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107206

Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Datum: 22 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107219

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven, omdat nog geen andere school bereid is gevonden om de leerling te plaatsen.

Datum: 24 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107228