Uitspraken

Resultaten

10 van 279 resultaten weergegeven

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 4 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

Thuisplaatsing met een verwijzing naar een opdc zonder dat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en een verwijderingsprocedure is gestart, is niet toegestaan.

Datum: 12 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107589

Het besluit om een leerling te verwijderen, nadat zij gedreigd had een docent in elkaar te slaan en er een onwerkbare situatie was ontstaan, is redelijk.

Datum: 13 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107569

De toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen.

Datum: 21 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107567

De verwijdering is redelijk omdat de leerling niet aan leren toekomt en door zijn gedrag de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Datum: 3 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107685

Een verwijderingsbeslissing als gevolg van een incident op school moet tijdig en op goede gronden genomen worden.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107725

De opleiding heeft gedaan wat verwacht mocht worden om de studieloopbaan binnen goede banen te leiden.

Datum: 9 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107543

De school die een leerling wil verwijderen moet de regie houden bij het zoeken naar een andere passende school.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107710

School moet bij het vervullen van de zorgplicht de regie nemen en ouders erop wijzen dat bij weigering mee te werken de zorgplicht op een gegeven moment eindigt.

Datum: 20 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107715