Uitspraken

Resultaten

10 van 280 resultaten weergegeven

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend en ouders ook geen belang hebben bij beoordeling door de Commissie.

Datum: 8 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107751

Niet het OPDC maar de school van inschrijving beslist over een eventuele verwijdering na afloop van een OPDC-traject.

Datum: 6 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107792

De school kan de leerling verwijderen, omdat deze niet meer voldoende begeleid en ondersteund kan worden en omdat de veiligheid van medeleerlingen in het geding is.

Datum: 31 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107691

Plaatsing ter observatie op een bovenschoolse voorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 31 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107774

Geschil over verwijdering leerling die Instagram-foto's van andere leerlingen elders op internet plaatste.

Datum: 28 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107900

Geschil verwijdering. De verwijdering houdt geen stand vanwege onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en omdat de ernst van het gedrag van de leerling niet is aangetoond.

Datum: 30 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107908

Geschil over verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Een groeidocument kan niet het wettelijk vereiste ontwikkelingsperspectief vervangen. De school heeft onvoldoende inhoud gegeven aan passend onderwijs.

Datum: 13 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107878

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en er geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 7 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107914

Geschil over verwijdering. School mag leerling groep 8 verwijzen naar speciaal onderwijs omdat zijn gedrag ernstig verslechtert en ouders geen toestemming geven voor noodzakelijk onderzoek.

Datum: 29 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107983

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is ongegrond omdat de school voor speciaal onderwijs niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107953