Uitspraken

Resultaten

10 van 280 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. De voorgenomen verwijdering houdt geen stand, omdat onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is gedaan en omdat de ernst van het gedrag van de leerling en zijn vader niet is aangetoond.

Datum: 31 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107990

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 21 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108056

Geschil over verwijdering wegens een incident met fysiek geweld. Gezien de ernst van het incident is de voorgenomen verwijdering redelijk.

Datum: 5 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107961

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het verzoek is ongegrond, omdat de school in een reguliere setting niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De symbiose- overeenkomst is een passende oplossing.

Datum: 19 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108051

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht tegen samenwerkingsverband over zorgplicht ten aanzien van thuiszittende leerling is ongegrond.

Datum: 10 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107737

Het bezwaar tegen de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de gedragsproblematiek niet meer doeltreffend kan worden aangepakt binnen het regulier onderwijs.

Datum: 4 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107034

Het schoolbestuur moet de leerling, zijn ouders en de inspectie betrekken bij een verwijderingsbesluit. Over een opp moet met de ouders op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd.

Datum: 14 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107021

Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Datum: 22 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107032

De verwijdering van een leerling uit groep 8 is alleen mogelijk als er zwaarwegende argumenten zijn en alle begeleidingsmogelijkheden zijn benut.

Datum: 6 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107033