Uitspraken

Resultaten

10 van 280 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Fysiek gedrag van docent en leerling jegens elkaar. De omstandigheden rechtvaardigen geen verwijdering van de leerling.

Datum: 10 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108449

Geschil over verwijdering leerling. De school hoeft de bekostiging voor de leerling niet over te hevelen naar een particuliere school. De wet biedt daarvoor nog geen grondslag en er is een passend alternatief.

Datum: 22 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108504

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat de leerling welkom is op de school en onderwijs op haar eigen niveau krijgt aangeboden.

Datum: 11 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108492

Geschil over verwijdering leerling vanwege zijn niveau. De beslissing is redelijk, omdat het besluit dat de leerling niet mocht doubleren in 4 havo zorgvuldig tot stand gekomen is.

Datum: 23 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108513

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat ouders medewerking aan begeleiding van en onderzoek naar de leerling blokkeren.

Datum: 30 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108518

Voordat de school een leerling verwijdert, moet zij onderzoek gedaan hebben en onderbouwen dat zij niet de nodigde ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 12 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107469

Een beslissing die feitelijk neerkomt op verwijdering van een leerling, kan aan de GPO worden voorgelegd.

Datum: 25 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107487

Leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd.

Datum: 24 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107475

De school mag de leerling niet verwijderen omdat nog geen andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 17 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107468

Als een school een leerling verwijdert vanwege het gedrag van ouders moet er een onwerkbare situatie zijn en moeten verschillende maatregelen zijn ondernomen om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 2 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107484