Uitspraken

Resultaten

10 van 280 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Geschiktheid leerling voor onderwijsniveau, zonder dat sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, valt buiten kaders passend onderwijs en buiten het toetsingsbereik van de Commissie.

Datum: 18 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109344

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat geen andere school bereid is de leerling in te schrijven en een toelaatbaarheidsverklaring ontbreekt.

Datum: 16 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108985

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ontvankelijk en gegrond. De feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen en de school heeft geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Datum: 2 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109014

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Datum: 3 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109079

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Feitelijke situatie is met een voorgenomen verwijdering gelijk te stellen. School verzuimde om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Datum: 27 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109050

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 6 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 5 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108926

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 21 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108906

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Geen deugdelijk onderzoek naar ondersteuningsbehoefte van leerling en ernst van gedrag onvoldoende onderbouwd.

Datum: 29 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109199