Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

Verwijdering van leerlingen wegens het gedrag van hun moeder mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn en de belangen van de kinderen zijn meegewogen.

Datum: 6 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107243

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven omdat wettelijke bepalingen en interne, door school en bestuur vastgestelde regels, onvoldoende zijn nageleefd.

Datum: 18 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107242

Geschil over verwijdering. Het geschil over terugplaatsing naar 3 havo is ontvankelijk omdat dit in feite neerkomt op verwijdering.

Datum: 15 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108071

Geschil over verwijdering leerling. Het besluit is redelijk, omdat de school niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouders onderzoek weigeren.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108077

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat de school onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft gedaan.

Datum: 5 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108128

Geschil over verwijdering leerling. Aan de zorgplicht kan zijn voldaan ondanks dat de ouders de beschikbare plaats op het speciaal onderwijs niet accepteren.

Datum: 18 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108094

Geschil over verwijdering leerling. Als de school een leerling met ondersteuningsbehoefte verwijdert, moet zij onderzocht hebben of zij andere begeleidingsmogelijkheden heeft.

Datum: 25 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108097

Klacht student ROC over verwijdering is ongegrond.

Datum: 6 februari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107965

Geschil over verwijdering leerling. Het staat onvoldoende vast dat de school de leerling geen passend onderwijs meer kan bieden.

Datum: 1 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108108

Geschil over verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108158