Uitspraken

Resultaten

10 van 280 resultaten weergegeven

Verzoek over voorgenomen verwijdering niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang bij inhoudelijke beoordeling van het geschil omdat de leerling niet is verwijderd en volgend schooljaar start op het mbo.

Datum: 13 mei 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109220

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het niet tijdig is ingediend.

Datum: 2 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109188

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Een verwijderingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat niet is voldaan aan de hoorplicht en de zorgplicht en het onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 18 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107041

Het besluit om een leerling te verwijderen van school moet voldoen aan het ondersteuningsbeleid van de school.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107066

Een voornemen tot verwijdering moet de juiste gronden voor verwijdering vermelden; dat is hier niet het geval omdat de handelingsverlegenheid van de school niet is genoemd.

Datum: 28 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107059

Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107072

Een verwijderingsbeslissing moet gebaseerd zijn op recente en relevante informatie over de gezondheid en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 11 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107082

118-119; PO

Datum: 12 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.074

00.045; VO

Datum: 27 augustus 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 00.027