Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

102278/102285/102286 klacht inzake verwijdering

Datum: 24 juni 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school heeft de zorgplicht geschonden, omdat voor een leerling die afstroomde van havo naar vmbo geen andere school is gevonden. De Commissie is bevoegd, omdat de feitelijke situatie op een lijn gesteld moet worden met een verwijdering.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106740

Overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Datum: 30 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106679

Verwijderingsbesluit van leerling met adhd kan niet in stand blijven omdat er geen ontwikkelingsperspectief was vastgesteld.

Datum: 7 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106642

School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren.

Datum: 27 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106626

Geschil over ontwikkelingsperspectief

Datum: 12 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106517

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief.

Datum: 18 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106487

De verwijdering van de leerling wegens gedragsproblematiek op een vso-school met verwijzing naar forensische jeugdpsychiatrie en andere vso-school, is redelijk.

Datum: 24 maart 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107116

Verwijdering van een leerling na een incident waarbij de veiligheid binnen de school in het geding is, mag. Maar de school moet invulling geven aan de zorgplicht en een ononderbroken leerproces voor de leerling bewaken.

Datum: 14 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107155

School mag besluiten tot verwijdering van chronisch zieke leerling wegens de verstoorde verhouding met de moeder, mits een andere school bereid gevonden is de leerling aan te nemen. De LOI is niet zo een andere school.

Datum: 12 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107137