Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. De veiligheidssituatie van de leerling is van invloed op het vinden van een andere passende school.

Datum: 4 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108743

Geschil over verwijdering gegrond. De school moet de ondersteuning van de leerling aan de hand van een ontwikkelingsperspectief vormgeven.

Datum: 27 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108684

Geschil over voorgenomen verwijdering gegrond. De school had een actueel ontwikkelingsperspectief moeten opstellen en onderzoek moeten doen naar de resterende ondersteuningsmogelijkheden.

Datum: 27 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108661

Geschil over verwijdering. Een reguliere basisschool mag een leerling vanwege fysiek grensoverschrijdend gedrag verwijderen.

Datum: 14 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108662

Klacht over verwijdering leerling; VO

Datum: 13 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105974

Klacht over niet naleven procedure omtrent schorsing en verwijdering; VO

Datum: 10 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105988

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 6 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 7 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Geschil over verwijderingsbeslissing;

Datum: 18 juli 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106295

School mocht leerling met gedragsproblemen verwijderen, omdat de ondersteuning die de leerling nodig had niet geboden kon worden.

Datum: 9 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106793