Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

De beslissing om de leerling vanwege zijn gedrag te verwijderen van het praktijkonderwijs is redelijk.

Datum: 29 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106778

Een leerling met ontwikkelingsachterstand is voldoende begeleid. De school is niet duidelijk geweest over de verwijdering en heeft daardoor geen bezwaarmogelijkheid geboden.

Datum: 8 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106564

Een besluit om een leerling te verwijderen moet voldoen aan strenge eisen van zorgvuldigheid.

Datum: 26 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106612

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school op dit moment niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ouders niet meewerken aan het beschikbare observatiearrangement.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108209

Geschil over voorgenomen verwijdering. School heeft vanwege de veiligheid kunnen besluiten tot verwijdering van de leerling.

Datum: 4 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108217

Geschil over verwijdering twee leerlingen. School en ouders hebben geen vertrouwen meer in elkaar. Het verwijderingsbesluit is redelijk.

Datum: 4 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108219

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 20 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108282

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 6 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

Geschil over verwijdering leerling met Downsyndroom. Beroep op Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) en Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ) slaagt niet.

Datum: 25 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108234

Permanente uitsluiting van toegang tot de reguliere lessen zonder een verwijderingsprocedure te starten, is niet toegestaan.

Datum: 17 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107600