Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Toen effect van ingezette ondersteuning uitbleef, had de school vóór de voorgenomen verwijdering moeten onderzoeken of er nog andere ondersteuningsmogelijkheden waren om weigerachtig gedrag van leerling te doorbreken.

Datum: 9 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107604

Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 24 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107636

De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107621

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school.

Datum: 13 maart 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107473

De aangeboden school voor so is voor de leerling voldoende nabij, waardoor op dit punt is voldaan aan de zorgplicht van de school.

Datum: 12 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107612

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering.

Datum: 13 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107678

Geschil over verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108279

Geschil over (voorgenomen) verwijdering. School mag niet tot verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte overgaan als er geen volwaardig ontwikkelingsperspectief is.

Datum: 18 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108252