Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Het is belangrijk dat een school ouders kan uitleggen op grond waarvan zij inschat of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Datum: 21 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107523

De school mag een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep plaatsen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107579

De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107552

Een docent moet privécontacten en een opgebouwde vertrouwensrelatie met een kwetsbare leerling bespreken met de school.

Datum: 21 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107628

Intimiderende bejegening van medewerker door de directeur is niet aannemelijk gemaakt.

Datum: 23 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107598

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond.

Datum: 26 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107723

Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen.

Datum: 2 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107770

Klacht over onveilige schoolomgeving is ongegrond.

Datum: 4 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107666