Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

Klacht over optreden tegen leerling; ondermijnen zelfvertrouwen leerling is onvoldoende onderbouwd.

Datum: 10 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107707

Klacht over inzet (inval)leerkracht gegrond omdat signalen van ouders over onvrede daarover niet goed zijn opgepakt.

Datum: 4 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107711

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741

Klacht over veiligheid, communicatie en klachtbehandeling. Schooldirecteur had moeten onderzoeken of twee leerlingen uit elkaar konden worden gehaald door ze in aparte klassen te plaatsen.

Datum: 8 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107764

Klacht over veiligheid op school en het niet op orde hebben van het veiligheidsbeleid. De school heeft adequaat gereageerd op een incident met een leerling en heeft daarna gezorgd voor een correct veiligheidsprotocol.

Datum: 30 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107771

Klacht over onveilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim.

Datum: 13 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107857

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107827

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107769

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107823