Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

Klacht over ongewenst en (seksueel) gedrag van een docent is ongegrond.

Datum: 17 januari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107941

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Datum: 22 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107032

De school die conform het pestprotocol een aantal maatregelen tegen pesten heeft genomen, waarbij het pestgedrag binnen enkele maanden niet meer plaatsvond, heeft professioneel en adequaat gehandeld.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106653

Klacht over te zwaar straffen van een leerling. De opgelegde schorsing is redelijk, maar de opgelegde time-out en pedagogische maatregel staan niet in verhouding tot het voorval.

Datum: 16 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108249

Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid.

Datum: 6 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108386

Klacht is niet-ontvankelijk wegens overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108457

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld.

Datum: 2 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107303

School(bestuur) moet contact opnemen met ouder als deze zorgen heeft geuit over de veiligheid van het schoolplein.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107320

De school heeft in redelijkheid een zorgmelding bij Veilig Thuis kunnen doen, omdat er voldoende concrete redenen voor waren.

Datum: 1 november 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107232