Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Klacht over toegangsverbod. Het toegangsverbod voor onbepaalde tijd vraagt om een nadere motivering.

Datum: 29 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108788

Klacht over onveiligheid op school en over onjuistheden in leerlingdossier ongegrond. Fysiek ingrijpen kan vanwege veiligheid nodig zijn.

Datum: 4 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108817

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108806

01.051; PO

Datum: 17 augustus 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 01.050

01.036: PO

Datum: 21 juni 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Het oplopen van een verwonding op school wil nog niet te zeggen dat er sprake was van een voor de leerling onveilige schoolomgeving.

Datum: 5 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106900

Van elkaar losstaande incidenten rond een leerling kunnen in dit geval niet als pesten worden gezien; de school heeft adequaat gereageerd op signalen van de ouders.

Datum: 4 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106871

De school mocht zonder toestemming van ouders een melding doen bij het Sociaal Team, omdat het niet lukte het gesprek te voeren met ouders en de privacyregels van de sociale teams voorzien in die mogelijkheid.

Datum: 25 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106694