Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen.

Datum: 4 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108873

Klacht over onder andere fysiek ingrijpen door een leerkracht gegrond. Over de afhandeling van een incident moet een school duidelijk met ouders communiceren.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109224

Klacht over onrechtmatige informatieverstrekking ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109289

Klacht over het schooladvies, de bejegening door de directeur en de leerkracht en onveilig schoolklimaat ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 9 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109313

Klacht over zorgplicht en behandeling leerlingen, veilige schoolomgeving en melding Veilig Thuis ongegrond. De school heeft twee scholen bereid gevonden de leerlingen te plaatsen.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109248

Klacht over intimidatie door leidinggevende is ongegrond. Het is niet aannemelijk geworden dat de rector de docent heeft geïntimideerd of bedreigd.

Datum: 31 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109032

Klachten over incident, veiligheid, schorsing en leerlingdossier. De schorsing was onzorgvuldig en het leerlingdossier is onvolledig.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109244

Klacht over de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie hierover ongegrond.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109257

Klacht over inhoud leerlingdossier en bieden veilig schoolklimaat ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden en het leerlingdossier is aangepast.

Datum: 22 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109098

Klacht over informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden van de school en bejegening. De school had explicieter moeten communiceren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school.

Datum: 10 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108889