Uitspraken

Resultaten

10 van 331 resultaten weergegeven

05.055; VO

Datum: 3 oktober 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onderwijskundige begeleiding en onveilige schoolomgeving; SVO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105875

Klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens introductiekamp; HBO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105978

Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

Datum: 20 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105795

Klacht over onderwijskundig en opvoedkundig handelen; PO

Datum: 4 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105868

Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

Datum: 10 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105859

Klacht over onveilige schoolomgeving en misbruik maken van handtekening; SO

Datum: 5 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105796

Diverse klachten over pestproblematiek, verwijdering uit de klas, doorgeven van vertrouwelijke informatie en het onderwijskundig rapport; PO

Datum: 22 augustus 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105747

Klacht over pesten, over de inhoud van het leerlingdossier en de beperking in communicatie met (medewerkers van) de school; VO

Datum: 16 augustus 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105735

Klacht dat school partij koos voor de ex-echtgenoot van klaagster, de zoon van klaagster hardhandig is verwijderd, het weglopen van klaagsters zoon niet adequaat is opgepakt en de zoon bij terugkeer op school geen begeleiding is geboden; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105737