Uitspraken

Resultaten

10 van 331 resultaten weergegeven

Klacht over drinken van hete dranken in de klas door leerkrachten; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105715

Klacht over begeleiding kind, optreden leerkracht en zorgmelding bij Jeugdzorg; PO

Datum: 12 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105454

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Fysiek ingrijpen moet zoveel mogelijk beperkt blijven, maar kan soms nodig zijn als de veiligheid in het geding is.

Datum: 22 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106725

Een school moet doortastend optreden als een leerling door een andere leerling is geslagen.

Datum: 9 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106705

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

06.050; PO

Datum: 27 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

047; PO

Datum: 18 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.046

06.053; PO

Datum: 26 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)