Uitspraken

Resultaten

10 van 331 resultaten weergegeven

06.042; PO

Datum: 5 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

037; VO

Datum: 12 juni 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.035

06.033; PO

Datum: 24 mei 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Directeur mocht AMK-melding doen en heeft verzoek tot verlof buiten schoolvakantie mogen weigeren.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106570

Een school moet voldoende voorkomen dat fysiek ingrijpen noodzakelijk wordt.

Datum: 15 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106643

De school heeft niet zonder toestemming van de ouder informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en heeft ook overigens de privacy van de ouder niet geschonden.

Datum: 9 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106558

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108002

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. School heeft bij zorgvuldig gehandeld bij de informatieverstrekking.

Datum: 23 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108040