Uitspraken

Resultaten

10 van 329 resultaten weergegeven

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen.

Datum: 9 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107445

De klacht is ongegrond omdat niet aannemelijk is dat de conciërge de leerling heeft aangeraakt.

Datum: 3 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107482

School is niet in gebreke gebleven bij begeleiding leerling met leerachterstand.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107467

Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. De werkgever moet er op toezien dat de grens van wat toelaatbaar is, niet wordt overschreden.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107476/107477/107491

Klacht over onvoldoende begeleiding, het onvoldoende bieden van een veilige schoolomgeving en schending van privacy.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108100

Klacht over bejegening door docent is ongegrond, omdat van onheuse bejegening niet is gebleken

Datum: 25 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Publicatienummer: 108170

Als de ouderraad verkiezingen aankondigt en voldoende aanmeldingen heeft ontvangen, moet hij de verkiezingen ook houden.

Datum: 6 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107267

De school moet regie nemen bij de begeleiding van een hoogbegaafde leerling, de begeleiding planmatig aanpakken en duidelijk communiceren over de ondersteuning aan de leerling.

Datum: 14 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107389