Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Beroepen tegen onthouding van promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemers niet te bevorderen naar een LC-functie.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108052/108054/108057

Een zij-instromer die per eerste schooldag ná 1-8-2014 is benoemd en het hele schooljaar lesgaf, heeft redelijkerwijze recht op het entreerecht.

Datum: 21 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107458

Terugplaatsing in functie docent LB is onthouding van promotie; terugplaatsing is niet redelijk omdat niet gebleken is dat niet voldaan is aan de functievereisten docent LD.

Datum: 23 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107363

Beroep tegen onthouden promotie; BVE

Datum: 12 november 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105209

Beroep tegen onthouden bevordering; vereenvoudigde behandeling; HBO

Datum: 1 december 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106516

Beroep tegen onthouden promotie; HBO

Datum: 21 januari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105473

Beroep tegen direct onthouden van promotie; BVE

Datum: 23 juni 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106179

Beroep tegen onthouden promotie; BVE

Datum: 31 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105742

Beroep tegen onthouden promotie; BVE

Datum: 14 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105904

Beroep tegen onthouden promotie; BVE

Datum: 24 mei 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105664