Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Beroep tegen indirecte onthouding promotie; VO

Datum: 29 november 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105932

Beroep tegen onthouden promotie; VO

Datum: 15 april 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105644

Beroep tegen beweerd indirect onthouden van promotie BVE

Datum: 13 juni 2005
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102727

Promotie in het kader van entreerecht is ten onrecht onthouden, omdat er verwachtingen zijn gewekt die niet zijn waar gemaakt.

Datum: 22 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106605

Werkneemster heeft recht op promotie op basis van het entreerecht.

Datum: 26 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106693

Beroep inzake onthouden promotie niet-ontvankelijk.

Datum: 29 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106590

Door werknemer niet te belasten met lesuren in de bovenbouw is hem ten onrechte promotie in het kader van het entreerecht onthouden.

Datum: 29 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106478

Beroep tegen indeling profiel Docent niveau 1 HBO

Datum: 18 december 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103351

Beroep tegen het direct of indirect onthouden van bevordering.

Datum: 13 oktober 2003
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102347

Beroep tegen onthouden promotie ongegrond, omdat er geen aanspraak op een benoeming in een LD-functie is.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108067