Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Terugplaatsing in de functie docent LB is onthouding van promotie. De terugplaatsing is redelijk, omdat de werknemer niet voldeed aan de functievereisten van docent LD en omdat hij de aangeboden verlenging van de beoordelingstermijn heeft geweigerd.

Datum: 26 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107544

Beroep tegen onthouding promotie. Het besluit de werknemer na een sollicitatieprocedure niet te benoemen in de (hogere) functie van schooldirecteur kan in stand blijven.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108178

Een werknemer die het hele schooljaar les geeft in de bovenbouw, werkt in de structurele formatie en heeft recht op het entreerecht als hij ook voldoet aan de overige voorwaarden.

Datum: 6 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107497

De terugplaatsing in de oude LB-functie komt neer op het onthouden van promotie. Terugplaatsing mocht omdat de werkneemster niet voldeed aan de functievereisten docent LD.

Datum: 1 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107669

Beroep tegen onthouding promotie is niet-ontvankelijk. Tegen een weigering om (opnieuw) een beslissing te nemen staat geen beroep open. Het beroep tegen de eerdere beslissing is te laat ingesteld.

Datum: 25 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107863

Beroep tegen onthouding van promotie. Terugplaatsing van docent LD naar docent LC mocht, omdat de werknemer niet voldeed aan de functievereisten docent LD.

Datum: 11 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107773

Beroep tegen onthouding promotie gegrond, omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd.

Datum: 8 maart 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108508

Beroep tegen onthouden promotie gegrond; de werkgever heeft de procedure niet juist gevolgd en de werknemer wist niet aan welke criteria zij moest voldoen om structureel een LD-functie te krijgen.

Datum: 14 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108289

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 20 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108430

Beroep tegen beweerd onthouden van promotie

Datum: 6 oktober 2003
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102382