Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; VO

Datum: 7 maart 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105164

Beroep tegen beweerd (in)direct onthouden promotie; vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 1 november 2011
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105110

Beroep tegen onthouden promotie; BVE

Datum: 29 augustus 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105293

Beroep tegen direct of indirect onthouden van promotie; BVE

Datum: 2 juli 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105285

Beroep tegen beweerd onthouden promotie; VO

Datum: 5 november 2004
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102643

Beroep tegen disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 11 november 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104576

Het beroep is niet-ontvankelijk vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 23 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108709

Beroep tegen onthouden promotie gegrond. De werknemer wist niet aan welke criteria hij moest voldoen om een LD-functie te krijgen.

Datum: 3 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109169

Werknemer heeft recht op promotie op basis van het entreerecht, omdat meer dan 50% van zijn lessen aan deze internationale school, vergelijkbaar zijn met lessen bovenbouw havo/vwo.

Datum: 3 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106965

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever.

Datum: 21 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109348