Uitspraken

Resultaten

10 van 55 resultaten weergegeven

Directeur mocht AMK-melding doen en heeft verzoek tot verlof buiten schoolvakantie mogen weigeren.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106570

131-138 LKC

Datum: 5 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

Klacht over begeleiding kind, optreden leerkracht en zorgmelding bij Jeugdzorg; PO

Datum: 12 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105454

027-028; VO

Datum: 6 september 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.012

07.018; PO

Datum: 31 augustus 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 5 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668

De school heeft niet zonder toestemming van de ouder informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en heeft ook overigens de privacy van de ouder niet geschonden.

Datum: 9 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106558

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Klacht over partijdigheid school bij gescheiden ouders; PO

Datum: 8 januari 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106476