Uitspraken

Resultaten

10 van 85 resultaten weergegeven

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over partijdigheid school bij gescheiden ouders; PO

Datum: 8 januari 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106476

Klacht over gebrek aan interesse, onheuse bejegening en AMK-melding; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106180

Klacht over de wijze van communicatie van de school met de ouder en Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 17 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106193

Klacht over niet adequaat reageren op pesten en op faalangst, over niet ingrijpen bij incident met andere ouder en het doen van een AMK-melding; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106087

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over dreigen met AMK-melding en over informatie aan vervolgschool; PO

Datum: 20 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105030

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 9 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914