Uitspraken

Resultaten

10 van 85 resultaten weergegeven

Klacht ouders over AMK-melding; VO

Datum: 29 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105143

Klacht over pedagogisch klimaat, over inschakeling politie en over AMK-melding; PO

Datum: 28 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105142

Klacht over bejegening leerling door afdelingsleider en over AMK-melding; VO

Datum: 26 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105111

Klacht over gebrek aan begeleiding leerling en aanloop tot schorsing; VO

Datum: 14 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104209

Klacht van ouder over bemoeienis directeur met thuissituatie en over een AMK-melding; PO

Datum: 9 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104220

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK; VO

Datum: 12 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104090

Klacht over begeleiding leerling en verstrekking van informatie aan Veilig Thuis is niet-ontvankelijk omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 14 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108514

Klacht over een school- en pleinverbod, een melding bij Veilig Thuis en een verwijderingsbesluit. Voordat een school deze maatregelen oplegt en overgaat tot een melding bij Veilig Thuis moet een ouder in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108862

Klacht over verstrekken van informatie aan Veilig Thuis ongegrond. De school hoefde geen toestemming aan de vader te vragen om informatie aan Veilig Thuis te verstrekken.

Datum: 20 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108555