Uitspraken

Resultaten

10 van 85 resultaten weergegeven

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108806

027-028; VO

Datum: 6 september 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.012

07.018; PO

Datum: 31 augustus 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032

04.038; PO

Datum: 27 juli 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 04.037

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Klacht over informatieverstrekking aan gezinsvoogd kennelijk niet-ontvankelijk. Klacht wordt niet in behandeling genomen omdat een klachtonderdeel al deels is opgelost en het andere onderdeel te laat is ingediend.

Datum: 30 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109261

Klacht over onvoldoende ondersteuning en voornemen tot melding Veilig Thuis gegrond. De school had geen relatie mogen leggen tussen het bezwaar van de ouder tegen het aanvragen van een tlv en het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Datum: 29 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109093

Klacht over melding Veilig Thuis en verwijsindex gegrond. De school heeft voorafgaand aan de melding Veilig Thuis geen gesprek gevoerd met de moeder en haar ook niet op de hoogte gesteld van de melding in de verwijsindex.

Datum: 15 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108971

Klacht over afleggen verklaring aan politie ongegrond. De intern begeleider mag meewerken aan een politieonderzoek.

Datum: 24 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109074