Uitspraken

Resultaten

10 van 4086 resultaten weergegeven

Advies nr. 07.106 LKC; VO

Datum: 14 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.098 LKC; SO

Datum: 8 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Docente terecht op staande voet ontslagen, omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend.

Datum: 18 mei 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106593

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 8 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562

Ontslag onderwijsassistent is niet toegestaan vanwege de werkgelegenheidsgarantie in het Sociaal Statuut.

Datum: 20 maart 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106527

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk als de werknemer nog werkt en misschien binnen 6 maanden beter is.

Datum: 16 februari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106330

Ontslag op staande voet na missen studiedag houdt geen stand, omdat het te laat is gegeven.

Datum: 9 februari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106589

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling en hervatting salarisbetaling.

Datum: 26 januari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106615

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

Datum: 3 december 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106350

Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking; BVE

Datum: 26 november 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106296