Uitspraken

Resultaten

10 van 3950 resultaten weergegeven

Bij de beslissing over de bevordering van een leerling is niet met twee maten gemeten, omdat voor de andere leerlingen een andere situatie gold. Het is aan de school om al dan niet te kiezen voor bijles.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106537

De klacht over een gebeurtenis van acht jaar geleden is kennelijk niet-ontvankelijk omdat zij verjaard is.

Datum: 24 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106677

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565

De directeur die melding doet van een vuurwerkincident nadat hij heeft geprobeerd de ouders te bereiken, handelt niet onzorgvuldig.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106538

De school heeft de signalen over onveiligheid niet onderschat en de overgang naar een nieuwe school niet tegengehouden. De school moet zorgen voor een objectief overdrachtsdossier. De passage met de mening van een leerkracht is niet objectief.

Datum: 27 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106664

Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van passend onderwijs.

Datum: 29 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106580, 106587, 106588, 106602, 106604

De klacht van een ex-werknemer over de directeur is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 1 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106684

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het inleveren van een groepsopdracht. Leden van een Examencommissie mogen zich niet eerder over de klacht hebben uitgelaten. Een school moet op ieder moment inlichtingen kunnen geven over het examenresultaat.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106671

Het is niet gebleken dat er een onveilige situatie voor de leerling was, omdat het ongemakkelijke gevoel van de leerling niet is te herleiden tot gedrag van de leerkracht. De directeur en het bestuur hebben oplossingsgericht gehandeld.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106692