Uitspraken

Resultaten

10 van 3740 resultaten weergegeven

Klacht over onjuist beeld leerling in dossier bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. De school hoeft het dossier niet aan te passen.

Datum: 21 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108486

Klacht over bejegening is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de klaagster geen functionele relatie heeft met de school

Datum: 21 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108590

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 25 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108553

Nalevingsgeschillen over rechtsgeldigheid (P)MR, ontbinding MR, MR-verkiezingen en vergoeding van kosten van de MR.

Datum: 25 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108585/108586 - 19.02

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso. Als de tekortkomingen worden hersteld, kan het besluit gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling gehandhaafd blijven.

Datum: 28 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108583

Klacht over niet overplaatsen van leerling na incident ongegrond. De school mocht in redelijkheid andere maatregelen nemen om de verhoudingen te normaliseren

Datum: 28 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108566

Klacht van gescheiden ouder, dat school de leerling verlof verleend heeft op verzoek van de andere ouder, is ongegrond.

Datum: 4 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108505

Klacht over handelwijze en informatieverstrekking van school aan andere school. Voor doorsturen oude rapportages over de leerling was toestemming nodig.

Datum: 5 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108370

Klacht over pesten is kennelijk niet-ontvankeijk, omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 5 maart 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108620

Het beleid van het samenwerkingsverband, dat een tlv-aanvraag alleen is toegestaan als ouders daarmee instemmen, is in strijd met de wet.

Datum: 6 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108560